Kurzy Cambridge 2022/2023

 • všechny kurzy Cambridge pořádané na naší škole začínají v týdnu od 3. 10. 2022 a končí v květnu / červnu 2023
 • cena kurzu je 2.500 Kč (kurzy na 1.stupni) / 2.800 Kč (kurzy na 2. stupni)
 • cena učebnice do kurzu je cca 400 Kč (pro kurzy 1. stupně) a cca 500 Kč (pro kurzy 2. stupně)
 • platby budou hrazeny bezhotovostně na účet školy (zadáno v Edupage)
 • v tomto školním roce otevíráme cca 23 kurzů, počet přihlášených žáků se přibližuje k číslu 300

Pre-STARTERS (kurzy 2. ročníků)

 •  termíny: PO, ÚT, ST, ČT 12:45-13:30

STARTERS, MOVERS, FLYERS (kurzy 3. – 5. ročníků)

 • kurz může být zakončen zkouškou YLE v květnu 2023

termíny

 • Starters (většinou 3. ročníky): PO, ÚT, ST, ČT 12:45-13:30
 • Movers (většinou 4. ročníky): PO, ÚT, ST, ČT 12:45-13:30
 • Flyers (většinou 5. ročníky): PO, ÚT, ST, ČT 12:45-13:30   

KET, PET, FCE (kurzy 6.–9. ročníků)

 • kurzy mohou být zakončeny zkouškou Cambridge KET / PET / FCE v červnu 2023
 • kurz KET je nabízen žákům 6. a 7. ročníků s přípravou na zkoušku A2 Key for Schools (KETfS) v rozmezí 1 nebo 2 školních let
 • kurz PET je nabízen žákům 8. a 9. ročníků s přípravou na zkoušku B1 Preliminary for Schools (PETfS) v rozmezí 1 nebo 2 školních let
 • kurz FCE je nabízen jazykově nejnadanějším žákům s přípravou na zkoušku B2 First for Schools (FCEfS) 

termíny

 • KET - začátečníci: ÚT, ST 7:05-7:50
 • KET - pokračující: ČT 7:05-7:50
 • PET - začátečníci: PÁ 7:05-7:50
 • PET - pokračující: ST 7:05-7:50

FCE (kurzy 8.–9. ročníků)

 • již čtvrtým rokem zařazujeme do kurzů Cambridge pro 2. stupeň také přípravu na FCE zkoušku
 • termíny: ÚT 7:05-7:50 (v případě naplnění mohou být vypsány paralelní temíny ve ST, ČT)

Vyučující Cambridge pro šk. rok 2022/2023:

(bude upřesněno)

Kontakt

 • pro více informací a případné dotazy kontaktujte:                                                                                 ocelikova@bakalka.cz - Cambridge kurzy pro 1. stupeň                                                       moravkova@bakalka.cz - Cambridge KET                                                                                    sterbova@bakalka.cz - Cambridge PET                                                                                                 houdek@bakalka.cz - Cambridge FCE