Hodinová dotace pro výuku jazyků

Při tvorbě ŠVP se škola snažila maximálně využít disponibilní hodiny, jejichž náplň určuje sama škola, pro výuku cizích jazyků. Pro srovnání uvádíme tabulky počtu výuky cizích jazyků na naší škole a na jiných školách bez výuky cizích jazyků.

jazykova_dotace_0.png

Při výuce jazyků jsou žáci rozděleni do menších skupin, což umožňuje pedagogům i žákům samotným zajímavější, kreativnější a přínosnější průběh vyučování.