Edukativně stimulační skupiny pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče,
v rámci zkvalitnění přípravy dítěte na vstup do školy Vám nabízíme ve spolupráci s PPP Brno kurz EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY.

Dítě se seznámí s prostory školy a třídy za účasti rodičů. Hravou formou budeme rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce potřebné pro osvojení a úspěšné zvládnutí počátečního čtení, psaní a počítání. Kurz je určen především dětem, které potřebují nebo chtějí procvičit následující oblasti:

  • jemná motorika a grafomotorika
  • řeč, myšlení
  • sluchové vnímání
  • zrakové vnímání
  • prostorová orientace
  • početní představy

Kurz je rozvržen do 10 lekcí, které na sebe navazují a těmto oblastem se věnují. Každá lekce má přibližně 60 minut.
Ve skupině je 8 dětí vždy s jedním rodičem, který s dítětem získává náměty pro práci doma. Účast rodiče a pravidelná příprava je velmi důležitá.

Cena kurzu 2500 Kč (zahrnuje pronájem prostor, materiály pro děti, kurzovné).

Bližší informace o kurzech samotných zveřejňujeme každým rokem v Aktualitách koncem října nebo začátkem listopadu. 

Těšíme se vás a vaše děti

 Iva Holá, Daniela Ševčíková, Jana Dohnalová, Petra Čerevičko a Jindra Rosenkrancová