Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Mgr. Pavel Hodál

Celkem bylo přijato žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání: 193
Žádostí o přijetí dětí s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy: 55
Žádostí o přijetí dětí, o jejichž přijetí/nepřijetí rozhodl dle směrnice los: 22
Žádostí o přijetí dětí s trvalým bydlištěm mimo spádový obvod školy
a nebylo je možno dle směrnice zařadit do losování: 116
Přijato celkem: 66

číselný identifikátor dítěte výsledek
1004148096 nepřijato
1076004096 nepřijato
1260236844 nepřijato
1288554624 nepřijato
1329233923 přijato
1340754432 nepřijato
1435759872 nepřijato
1443641856 nepřijato
1476467712 přijato
1495810496 nepřijato
1510075904 nepřijato
1527808967 nepřijato
1561198086 nepřijato
1574279681 nepřijato
2044525447 přijato
2319171584 nepřijato
2344181764 nepřijato
2429135096 nepřijato
2449718848 nepřijato
2514376704 nepřijato
2547444882 přijato
2594020736 přijato
2641755843 přijato
2671644163 nepřijato
2769346567 přijato
2854142208 nepřijato
2854938368 nepřijato
2873804832 přijato
3131264896 přijato
3152183296 přijato
3179681408 přijato
3242062083 nepřijato
3252195328 nepřijato
3290119488 nepřijato
3348529926 nepřijato
3381244672 nepřijato
3411800576 přijato
3474090368 nepřijato
3613007104 přijato
3693349888 přijato
3713330368 přijato
3726457216 nepřijato
3861477376 nepřijato
3903844864 přijato
3925335049 nepřijato
3962038411 nepřijato
4024474624 nepřijato
4082956288 nepřijato
4287301121 nepřijato
4301572224 nepřijato
4318052736 přijato
4334174208 nepřijato
4390100482 nepřijato
4404739849 nepřijato
4442971776 nepřijato
4582471424 přijato
4648143872 nepřijato
4743052857 nepřijato
4785702144 nepřijato
4805913088 přijato
4830452736 přijato
4842644608 nepřijato
4858943744 nepřijato
4864752128 nepřijato
4880343296 přijato
4906912165 přijato
5066820352 nepřijato
5106935808 nepřijato
5145686784 přijato
5150714384 nepřijato
5208232448 nepřijato
5350389767 přijato
5417266688 přijato
5517044736 nepřijato
5615533056 nepřijato
5637706816 nepřijato
5719213088 přijato
5726184448 nepřijato
5789781504 nepřijato
5792206848 nepřijato
5798239232 přijato
5843921408 přijato
5856698889 nepřijato
5930093632 přijato
5944948224 nepřijato
6012790016 přijato
6116442656 nepřijato
6128491525 nepřijato
6159898112 nepřijato
6174988032 přijato
6225174528 přijato
6235227232 nepřijato
6239822086 přijato
6326812416 nepřijato
6360161536 nepřijato
6435668992 nepřijato
6470319104 nepřijato
6504541184 nepřijato
6584169472 nepřijato
6590844882 nepřijato
6627670528 nepřijato
6722871808 přijato
6726461696 nepřijato
6768318464 přijato
6906128896 nepřijato
6922450944 přijato
6958137856 přijato
6975401472 nepřijato
6993240064 nepřijato
7061150144 přijato
7119132672 přijato
7150957126 přijato
7170722048 nepřijato
7198899584 nepřijato
7237208832 nepřijato
7310855424 přijato
7332648969 nepřijato
7360599552 nepřijato
7379714567 nepřijato
7389968384 přijato
7392431872 přijato
7409993216 nepřijato
7442336256 přijato
7449914624 přijato
7496787968 nepřijato
7590458368 nepřijato
7710006528 nepřijato
7713412608 přijato
7717771648 nepřijato
7794088448 nepřijato
7794331846 nepřijato
7897499968 přijato
7908941056 nepřijato
7913243524 nepřijato
7943692962 nepřijato
7952273344 přijato
7973620736 přijato
7990562304 přijato
8006565444 přijato
8040921856 přijato
8049931294 nepřijato
8072363008 přijato
8141035072 nepřijato
8148358656 nepřijato
8174257152 nepřijato
8177518848 nepřijato
8210512896 nepřijato
8227843328 přijato
8236806426 nepřijato
8249730176 nepřijato
8262835264 nepřijato
8309186304 nepřijato
8348610304 nepřijato
8354340096 nepřijato
8391150848 nepřijato
8513046144 nepřijato
8582228992 nepřijato
8628962304 nepřijato
8705969928 přijato
8770567424 nepřijato
8803774448 přijato
8803831808 přijato
8866132928 nepřijato
8900952576 přijato
8911920128 nepřijato
8935515648 nepřijato
8947877376 nepřijato
9035716485 nepřijato
9068060128 nepřijato
9197743104 nepřijato
9221125150 nepřijato
9253199369 přijato
9363295232 nepřijato
9383860992 přijato
9409031168 přijato
9523454723 nepřijato
9551095042 přijato
9563425283 nepřijato
9656238692 nepřijato
9669387527 nepřijato
9681225216 nepřijato
9695949824 přijato
9698178048 nepřijato
9704039043 přijato
9762585088 nepřijato
9779652608 nepřijato
9811052288 nepřijato
9816587776 nepřijato
9860092544 nepřijato
9880550144 přijato
9897544965 nepřijato
9912372224 nepřijato
9937382528 přijato