Výsledky zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2023/2024

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2023/2024

Celkem bylo přijato žádostí k základnímu vzdělávání: 167

Přijato celkem: 75

číselný identifikátor dítěte výsledek
1015974492 přijato
1038496910 přijato
1044335361 přijato
1050349441 nepřijato
1107292672 nepřijato
1164408384 nepřijato
1228951047 přijato
1241340928 nepřijato
1253931008 přijato
1323803648 nepřijato
1337586688 přijato
1357962241 přijato
1475474688 přijato
1923311872 přijato
2010033408 přijato
2051516827 přijato
2098734336 nepřijato
2106850496 přijato
2202508288 nepřijato
2275346432 nepřijato
2312234241 nepřijato
2332172416 přijato
2353629445 nepřijato
2407359808 přijato
2490039296 nepřijato
2569093632 nepřijato
2621606479 nepřijato
2727572992 nepřijato
2731574272 přijato
2832153088 přijato
2832550457 nepřijato
2844910085 nepřijato
2888186885 přijato
2954220867 přijato
2959235584 nepřijato
3016694418 nepřijato
3023797504 nepřijato
3052624384 přijato
3053036825 přijato
3244386562 nepřijato
3286683392 nepřijato
3326157312 přijato
3343759366 nepřijato
3586070272 přijato
3628102656 nepřijato
3631972096 nepřijato
3727287808 přijato
3780262912 nepřijato
3802393344 nepřijato
3820577792 nepřijato
3892078848 nepřijato
3921423365 přijato
3944964888 přijato
4042749184 nepřijato
4063165445 nepřijato
4257002496 přijato
4342545664 přijato
4386655232 nepřijato
4387210249 nepřijato
4395357696 přijato
4587661568 nepřijato
4627595526 přijato
4643847168 nepřijato
4745433684 nepřijato
4781931008 přijato
4798764032 přijato
4916670048 nepřijato
4979900224 nepřijato
4985586564 nepřijato
5080796416 přijato
5118703232 nepřijato
5135348888 přijato
5197315072 nepřijato
5269297664 nepřijato
5281686528 nepřijato
5293530112 nepřijato
5314927367 nepřijato
5323802368 přijato
5328964608 nepřijato
5349950976 nepřijato
5437591552 přijato
5699693824 přijato
5701857289 přijato
5714780885 přijato
5718079488 nepřijato
5757957126 přijato
5766003847 přijato
5985652864 nepřijato
5985814784 nepřijato
5992806467 nepřijato
6013909761 nepřijato
6074721792 nepřijato
6083600896 přijato
6120637445 nepřijato
6121432576 nepřijato
6166769408 nepřijato
6216468096 přijato
6226585675 přijato
6249403008 přijato
6443080704 nepřijato
6494390016 nepřijato
6504089622 přijato
6505796096 přijato
6570325632 nepřijato
6724185088 přijato
6769641984 nepřijato
6911737680 nepřijato
7009212032 nepřijato
7115022336 přijato
7146626592 nepřijato
7173285888 přijato
7194793728 přijato
7243106048 přijato
7260531712 nepřijato
7558947849 přijato
7597788166 přijato
7615647424 přijato
7688329984 nepřijato
7835463424 přijato
7847019776 nepřijato
7852418048 nepřijato
7880517632 nepřijato
7905054208 přijato
7940741632 přijato
8039436649 nepřijato
8070365127 přijato
8144596992 přijato
8180710459 přijato
8236338688 nepřijato
8302973442 nepřijato
8405775104 nepřijato
8410610432 přijato
8469384704 nepřijato
8473566725 přijato
8609110528 přijato
8683665926 nepřijato
8852954624 nepřijato
8871575552 nepřijato
8901719046 nepřijato
8909736448 nepřijato
8994357766 přijato
8997063688 přijato
9018392448 přijato
9026343936 přijato
9089318912 nepřijato
9090078144 přijato
9097286144 nepřijato
9124609536 řízení zastaveno
9130869769 přijato
9135221764 nepřijato
9145906688 přijato
9149041408 nepřijato
9228617216 nepřijato
9251000832 nepřijato
9261235968 přijato
9263292288 přijato
9272702464 nepřijato
9281394432 přijato
9305899008 nepřijato
9345781763 nepřijato
9546369088 nepřijato
9684455808 nepřijato
9761518176 nepřijato
9815463552 nepřijato
9886398724 přijato
9890259584 přijato
9928686336 nepřijato