ENGLISH STAR PRO BRNO 2024

ENGLISH STAR PRO BRNO 2024

ZŠ Bakalovo nábřeží vyhlašuje 12. ročník soutěže English Star, která se uskuteční dne 6. 3. 2024 v době od 8.15 do 12.00 hodin. Nabízíme rozšířenou verzi soutěže, která se bude týkat všech dětí 1. stupně ZŠ. Rádi tedy přivítáme odvážlivce všech ročníků. Prvňáčci a druháčci budou soutěžit v čtyřčlenných týmech, starší děti budou moci prokázat své znalosti individuálně. 


 

English Star 2020 proběhne v těchto kategoriích. 


 

  • Little English Stars 1 & 2 - čtyřčlenný tým složený ze žáků 1. a 2. ročníků /2 prvňáčci a 2 druháčci/

  • English Star 3 - žáci 3. ročníků /1 soutěžící za školu/

  • English Star 4 - žáci 4. ročníků /1 soutěžící za školu/

  • English Star 5 - žáci 5. ročníků /1 soutěžící za školu/


 


 

Škola může přihlásit do kategorie Little Stars dvě děti z první a dvě děti ze druhé třídy, které budou společně pracovat v týmu. Doporučujeme děti předem seznámit, aby jejich spolupráce byla efektivnější. Do kategorie 3 – 5 je možné zaregistrovat pouze jednoho soutěžícího. Z kapacitních důvodů můžeme přijmout prvních 15 přihlášených škol. Jedinou podmínkou soutěže je, že děti nesmí pocházet z bilingvních rodin, popř z rodin, kde se mluví anglicky. 


 

Každý zúčastněný obdrží diplom o účasti, výherci získají drobné ceny.


 

Velmi si vážíme vaší účasti a pozitivních zpětných vazeb na soutěž. Pevně věříme, že děti najdou odvahu a chuť změřit své znalosti a těšíme se, že vás znovu budeme moci uvítat u nás na Bakalce. 

 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 21. 2. 2024 na adresu rosenkrancova@bakalka.cz

Za naši školu budou děti z 1. a 2. ročníků vybrány vyučujícími. Žáci 3. - 5. ročníků se mohou zúčastnit školního kola, na které se již teď mohou přihlašovat.  

Těšíme se na vás všechny.