4.C na programu Popletená pohádka

4.C na programu Popletená pohádka

Popletená pohádka je název preventivního programu PPP Sládkova v Brně, jehož se zúčastnili žáci našich třetích a čtvrtých ročníků. Program je věnovaný prevenci kouření a užívání alkoholu.

V upravené verzi pohádky O Popelce byla dětem představena aktivní dívka Popelka, která vyznává zdravý životní styl a v kontrastu k ní byly vyobrazeny nevlastní sestry, Zora a Dora, které kouří a konzumují alkohol. Po přečtení pohádky se děti zamýšlely nad tím, proč lidé začínají kouřit, diskutovaly, ve skupinách kreslily a popisovaly, jak alkohol a kouření poškozují lidské zdraví.