Účast našich žáků v projektu Erasmus+ v Lipsku

Účast našich žáků v projektu Erasmus+ v Lipsku

Mgr. Pavel Hodál

Skupina žáků naší základní školy bude mít jedinečnou příležitost vyjet v rámci vzdělávacího programu Erasmus+ v termínu 23.-26. 5. 20223 do Německa. Navšítívme šklu v Lipsku, se kterou už dlouhodobě spolupracujeme v rámci jiných projektů.

Tento projekt je součástí Skupinové mobility žáků, jehož hlavním cílem je podpořit mezinárodní spolupráci, kultivovat kulturní porozumění a rozvíjet komunikační schopnosti v cizím jazyce.

Vzdělávací program Erasmus+ pro skupinové aktivity – Skupinová mobilita žáků
Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA121-SCH-000064146