Přípravný kurz na mezinárodní zkoušky z němčiny

Přípravný kurz na mezinárodní zkoušky z němčiny

Zájemcům o němčinu nabízíme možnost připravit se na složení mezinárodního certifikátu z německého jazyka. Kroužek se bude konat vždy v úterý v čase 7.05-7.50. Zaměříme se na trénink jednotlivých jazykových dovedností (čtení, porozumění slyšenému, psaní a mluvení), rozšíření slovní zásoby a samozřejmě také nacvičení typových úkolů, které se objevují ve zkouškových testech úrovně A2. 

První setkání proběhne v úterý 3. října 2023 v učebně 406 v modrém patře. Kroužek je placený (2300,--Kč za celkem 24 hodin).