Knihovna pro 1. stupeň

Knihovna pro 1. stupeň

Vážení rodiče, 

provoz školní knihovny pro 1. stupeň bude ukončen v pátek 9. června. 

Tímto prosíme všechny rodiče o laskavou pomoc při kontrole vrácených knížek. 

Evidenci zapůjčených knih naleznete na zadní straně školního deníčku. 

 

Provoz školní knihovny:

úterý 12:45 - 13:30 h

pátek 12:45 - 13:30 h

 

Za školní knihovnu, 

H. Foltýnková, D. Došková