Babi, dědo, jsme s vámi rádi

Babi, dědo, jsme s vámi rádi

Vážení rodiče a prarodiče,

po delší odmlce jsme se rozhodli realizovat den se seniory u nás ve škole pod názvem "Babi, dědo, jsme s vámi rádi". Tímto bychom chtěli pozvat babičky a dědy dne 14. 12. 2023 od 8:00 do 11:40 k nám na Bakalku, kde ve třídách svých vnoučat mohou strávit příjemné dopoledne. Z kapacitních důvodů jsme však nuceni omezit počet a to max 12 seniorů do jedné třídy. Přihlašování proběhne přes Edupage. Prosíme vás, jako rodiče našich žáků, abyste předali tuto informaci a v případě zájmu prarodiče přihlásili. Podrobné informace o dni dostanete formou zprávy do Edupage. Přihlašování se spustí 13. 11. ve 20:00 a skončí 17. 11. 2023 ve 20:00. 

V případě dotazů kontaktuje p. uč. Rosenkrancovou, Martinkovou nebo Šmerdovou.