Zasedání ŽP

Zasedání ŽP

Mgr. Kateřina Janu

Opět po měsíci se sešli zástupci všech tříd na zasedání žákovského parlamentu, v tomto roce pravděpodobně naposledy.

A co důležitého jsme projednávali??

*od 1.12. se v zeleném i modrém patře na konci chodby budou prodávat lístky na ples - cena 100,- Kč

*žáci byli informováni o organizaci plesu, všem byla předána pravidla plesu k vyvěšení ve třídách

*Vánoční jarmark se bude konat 8.12. 16-18 hod, stánky je možné chystat již od 15 hod, punč od 14 hod

každá třída bude mít v jídelně přidělen pouze 1 stůl, stánky se budou hodnotit, u stánku budou maximálně 4 žáci. Kdo bude připravovat punč a vypomáhat u dílniček - nahlásí se u paní učitelky Zabelové Fabianové

*sběr víček proběhne 10.1. o velké přestávce

*razítka k 55. výročí školy budou obodována

*9. ročníky odevzdají seznam požadavků na nákup materiálu na výzdobu tělocvičny na ples