Zájmové kroužky ve Školní družině

Rukodělný kroužek “Šikulky”

 • H. Jebasová
 • Středa, 14:00 - 15:30
 • Kroužek pro šikovné děti z 2. – 5. ročníků, které si chtějí vyzkoušet různé výtvarné techniky. Příspěvek na materiál: 500 Kč na pololetí.
 • Počet lekcí v pololetí: 6 (termíny budou upřesněny).
 • Počet dětí: 6 - 12

Výtvarný kroužek

 • R. Kanková, L. Gáborová
 • Čtvrtek, 14:00 - 15:00
 • Kroužek je určený žákům 1. - 3. ročníků, ve kterém si vyrobí drobné dekorační předměty z papíru i textilu.
 • Počet dětí: 10 - 15

Tvořivé modelování

 • M. Rozumková
 • Úterý, 14:00 - 15:00
 • Kroužek je určený žákům 1. - 5. ročníků, jehož náplní bude modelování z modelářské hlíny a plastelíny.
 • Počet dětí: min. 10

Gymnastika

 • P. Dočekalová
 • Úterý, 13:15 - 14:15
 • Pátek, 13:45 - 15:30
 • Úterní kroužek je určen dětem 1. ročníku. Děti získají všestrannou pohybovou průpravu a základní akrobatické dovednosti. Snahou je utvářet pozitivní vztah dětí k pohybu a ke sportu. Páteční kroužek je určen pro děti 2. - 5. ročníků, které už základy gymnastiky mají a chtějí se zlepšovat a učit nové cviky.
 • Počet dětí: úterý - max. 10, pátek - max. 15